ENG flag rs flag it flag flag


Upravljanje projektima
Prevodilačka memorija
Poverljivost podataka
Garancija kvaliteta


Poverljivost


Agencija „Bravissimo“ se obavezuje da će štititi privatnost svih svojih klijenata. U tom smislu, svi podaci i informacije koji budu bili dostupni Agenciji u toku obavljanja profesionalne delatnosti, smatraće se poverljivim, te će ih Agencija čuvati kao poverljive i obezbediti da njeni zaposleni, poslovni saradnici (prevodioci, revizori, recenzenti, stručni revizori, lektori, urednici itd.), agenti, stručnjaci i drugi savetnici, čuvaju kao poverljive bilo koje podatke i informacije koje su u vezi sa poverenim poslom, poverenim dokumentima i njihovim sadržajem, poslovanjem, delatnostima ili ličnim podacima klijenata, te se obavezuje da ih neće otkriti niti koristiti za sopstvene poslovne ciljeve ili otkriti bilo koju poverljivu informaciju bilo kojem trećem licu bez saglasnosti klijenta.

Poverljivost se ne odnosi na:

• informacije koje jesu ili su postale javno dostupne (na drugi način, a ne kao rezultat povrede gore navedenog); ili

• informacije koje su dobijene nezavisno od klijenta ili stečene od treće strane, u meri u kojoj su stečene sa pravom da se obelodane;

• informacije koje su na zakonit način bile u posedu Agencije, za koje ne postoji zabrana otkrivanja;

• informacije koje, nakon obelodanjivanja po ovome, postanu dostupne određenoj strani iz izvora koji nije ni na koj način obavezan na čuvanje poverljivosti u vezi sa takvom informacijom;

• otkrivanje informacija koje je obavezno na osnovu zakona ili odluke suda bilo koje nadležne jurisdikcije, državnih službenika ili regulatornih tela ili bilo koje obavezujuće presude, naredbe ili zahteva bilo kog drugog nadležnog organa;

• otkrivanje informacija bilo kojim poreskim organima u meri u kojoj je to razumno potrebno za uvid u poreske stvari Agencije; ili

• otkrivanje stručnim savetnicima Agencije informacija koje je potrebno u razumnoj meri otkriti radi potreba koje se odnose na realizaciju posla.Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×