ENG flag rs flag it flag flag


Tehnicki prevodi
komercijalno-finansijski prevodi
pravno poslovni prevodi
sudski tumac
Prevođenje pravne dokumentacije


Prevod pravne dokumentacije podrazumeva prevođenje dokumenata iz oblasti prava i dokumenata koji se koriste u međunarodnoj trgovinskoj razmeni, a to su:

- prevod statuta, osnivačkog akta pravnih lica i of-šor kompanija;
- prevodi ugovora, sporazuma, dogovora;
- prevod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;
- prevod izveštaja sudskog veštaka;
- prevod beležničkog akta, testamenata, izjava pod zakletvom, apostila;
- prevod sudskih odluka i presuda, tužbenih zahteva, rešenja o izvršenju, zapisnika o saslušanju;
- prevod punomoćja, licenca, certifikata i uverenja, izvoda iz registra privrednih subjekata.


Prevođenje ugovora


Jedna od najrasprostranjenijih i najsloženijih vrsta prevoda je prevođenje ugovora (u ovom slučaju ugovora vezanih za inostrano tržište). Osobenost ove vrste prevoda jeste u tome što se strogo mora voditi računa kako o pravnoj terminologiji tako i o tome da prevedeni tekst bude u skladu s pravosudnim sistemom zemlje u kojoj je ugovor sačinjen. Da bi se to postiglo, potrebno je da prevodilac ima odgovarajaću praksu u prevođenju pravne terminologije, kao i da poznaje zakonodavni sistem zemlje u kojoj je sačinjen ugovor. Prilikom prevođenja ugovora, prevodilac se ne susreće samo s jezičkim problemima već i s posebnostima pravosudnog sistema, kako jedne tako i druge zemlje.

Često prevod ugovora, a posebno prevod ugovora koji je prepun tehničkih izraza, zahteva šire obrazovanje prevodioca i ponekad ga ne može prevesti samo jedan prevodilac. Za obimnije tekstove angažujemo više prevodilaca, pri čemu svaki prevodi svoj poseban deo - najbliži njegovoj specijalizaciji.

Naša prevodilačka agencija u stanju je da obezbedi kvalitetan prevod bilo koje vrste ugovora:

- prevod ugovora o trgovinskom zastupanju,
- ugovor o zastupanju stranog pravnog lica,
- ugovor o franšizingu,
- ugovor o prenošenju poslovnih znanja i iskustava (know-how),
- ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji,
- prevod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti,
- prevođenje ugovora o nabavci i isporuci opreme,
- prevod ugovora o izvođenju radova ili pružanju usluga,
- prevod ugovora o zakupu i lizingu,
- prevod ugovora o prevozu i isporuci robe,
- prevod ugovora o međunarodnoj prodaji robe,
- ugovor o konzorcijumu i ostalo.


Poverljivost podataka i kvalitetna usluga


Svi podaci i sva dokumenta koje „Bravissimo“ dobije od klijenta, ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti klijenta. To će pismenim putem potvrditi i klijent i prevodilac, odnosno revizor, stručni revizor ili lektor. Napominjemo da sastavni deo ugovora s klijentom sadrži i klauzulu o poverljivosti podataka.

Mi Vaš posao shvatamo ozbiljno. Možete nam verovati!Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×