ENG flag rs flag it flag


Tehnicki prevodi
komercijalno-finansijski prevodi
pravno poslovni prevodi
sudski tumac
Finansijska dokumentacija


„Bravissimo“ se bavi prevođenjem svih vrsta finansijske dokumentacije. Tu spadaju:

• bilansi stanja,
• tenderske ponude,
• zajedničko ulaganje (joint venture),
• ugovori o zajmu i jemstvu,
• bankarska dokumentacija,
• dokumentacija o finansijama,
• ekonomske studije,
• analiza tržišta,
• biznis-plan,
• dokumentacija iz oblasti osiguranja,
• poslovna korespondencija,
• konkursno-tenderska dokumentacija.

Glosari i prevodilačka memorija


Kao i za sve ostale vrste prevoda, i za ovakve tekstove koristimo glosare, koji sadrže stručne termine prevedene na više jezika te pomažu prevodiocu da tačno prevede svaki pojedinačni termin. Pored obaveznog konsultovanja i korišćenja naših glosara stručne terminologije, svi naši prevodioci aktivno sarađuju i na njegovom proširivanju.

Koristimo najsavremenije softvere za kreiranje prevodilačke memorije kako bismo obezbedili da paragrafi i delovi teksta koji se ponavljaju u Vašem dokumentu ne budu dva puta prevođeni, odnosno kako bi istovetni delovi teksta uvek bili prevedeni identično. Prevodilačka memorija pomaže da se poveća kvalitet i brzina isporuke prevoda. Takođe, omogućava da se smanje troškovi prevoda, budući da se svako ponavljanje već prevedene rečenice obračunava i plaća samo jednom.

Zagarantovana privatnost i prvoklasna usluga


„Bravissimo“ je ponosan što sarađuje s profesionalnim prevodiocima, koji prevode tekstove isključivo na svoj maternji jezik. Takođe, svi naši stručni redaktori ovakvih vrsta tekstova diplomirani su ekonomisti, što klijentima dodatno uliva poverenje u kvalitet prevoda. Svi naši saradnici poštuju privatnost klijenta te se informacije, koje Vas na bilo koji način mogu identifikovati, ne otkrivaju trećem licu bez Vašeg izričitog pristanka.

Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×