ENG flag rs flag it flag flag


strucni tim


Osnivač „BRAVISSIMO“ prevodilačke agencije je Gordana Katić, profesor italijanskog jezika i stalni sudski tumač za italijanski jezik.

Završila je Gimnaziju „Uroš Predić“, prirodno-matematički smer u Pančevu. Diplomirala je na odseku za italijanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti. Nakon završenih osnovnih studija, nastavlja s usavršavanjem italijanskog jezika u privatnim školama u Torinu, Veroni i Rimu. Završila je specijalistički kurs za profesore italijanskog jezika u oblasti savremenih tendencija u nastavi italijanskog jezika za strance na Univerzitetu za strance u Peruđi a 2008. godine i kurs italijanskog jezika - napredni nivo pri Univerzitetu za strance u Sijeni gde je ocenjena najvišim ocenama uz pohvale. 2005. godine osniva prvu i jedinu školu za učenje italijanskog jezika u Pančevu u kojoj radi i kao predavač. 2006. godine, nakon položenog državnog ispita, postaje sudski prevodilac za italijanski jezik.

Od 2002. godine aktivno se bavi usmenim i pismenim prevođenjem i do sada je radila za brojne vodeće kompanije u zemlji i inostranstvu. Oblasti prevođenja u kojima je stekla najviše iskustva jesu pravo, mehanika, elektrotehnika i građevina.

STRUČNI PREVODIOCI

Angažujemo samo prevodioce s dokazanim radnim iskustvom u sledećim oblastima:

• građevina • pravo
• mašinstvo • ekonomija
• elektrotehnika • informacione tehnologije

Svi naši prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju i prevode na svoj maternji jezik.

Prevodilac koji radi za „Bravissimo“ mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa kog prevodi i na koji prevodi pisani tekst;

2) da poznaje stručnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;

3) da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima;

TIM STRUČNIH I TEHNIČKIH LICA


Tim stručnih saradnika sačinjen je od inženjera građevine, mašinstva, poljoprivrede i elektrotehnike, diplomiranih ekonomista, IT stručnjaka i advokata.
Stručna i tehnička lica pregledaju tekstove pre konačne isporuke klijentu.
Ništa nije prepušteno slučaju i mogućnost greške u prevodu svedena je na minimum.

Proverite nas!Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×