ENG flag rs flag it flag flag


Tehnicki prevodi
komercijalno-finansijski prevodi
pravno poslovni prevodi
sudski tumac


Overeni prevodi


Prevodilačka agencija „Bravissimo” je pouzdan partner ne samo za advokate već i za privatna lica kojima je potreban prevod s overom sudskog prevodioca odnosno tumača.

Dokumenta za koja je najčešće potreban prevod sudskog tumača su sledeća:

LIČNA DOKUMENTA:


- izvod iz matične knjige rođenih,
- izvod iz matične knjige venčanih,
- uverenje o mestu boravka,
- uverenje o nekažnjavanju,
- potvrda boravka,
- potvrda o prihodima,
- diplome,
- prepis ocena i nastavni plan predmeta,
- izjave,
- punomoćja,
- potvrda o stanju računa u banci,
- saobraćajne dozvole,
- fakture o kupovini vozila,
- vlasnički list,
- sva ostala lična dokumenta.

PRAVNA DOKUMENTA:


- razne zvanične potvrde,
- ugovori,
- tužbe,
- rešenja,
- odluke,
- zapisnici,
- pravilnici,
- ostala dokumentacija.

DOKUMENTA PRIVREDNIH DRUŠTAVA:


- izvod iz sudskog registra društva,
- finansijski izveštaji,
- bilansi,
- revizorski izveštaji,
- kupoprodajni ugovori,
- tenderi,
- fakture,
- certifikati,
- statuti.

OVERENI PREVODI I „HAŠKI APOSTIL”


Naš zakon predviđa da dokumenta izdata od stranih vlasti mogu važiti i u našoj zemlji ukoliko ih prevede ovlašćeni sudski tumač odnosno sudski prevodilac. Naša agencija stoji Vam na raspolaganju kako za overene prevode tako i za overu Haškim apostilom. Overen prevod je prevod ovlašćenog sudskog tumača postavljenog od strane Ministarstva pravde, koji svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod istovetan originalnom dokumentu odnosno izvorniku. Overa Haškim apostilom je međunarodna overa isprava kojom se potvrđuje autentičnost potpisa, svojstvo osobe koja je potpisala ispravu, kao i autentičnost žiga ili pečata koji je utisnut na ispravi. Na ovaj način ispravi se daje garancija da je izdata u za to nadležnoj instituciji. Apostil izdaju zemlje koje su potpisale Haški sporazum o oslobođenju legalizacije javnih isprava, poznatije pod nazivom „Haški sporazum“ sklopljen 1961. godine. U Srbiji je za izdavanje potvrde Apostille nadležan osnovni sud, za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda.

Osiguravamo dostavu overenih prevoda u sve gradove Srbije.Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×