ENG flag rs flag it flag


Upravljanje projektima
Prevodilačka memorija
Poverljivost podataka
Garancija kvaliteta


Garancija kvaliteta


Kako bismo mogli da Vam garantujemo kvalitet naših prevoda, posebnu pažnju posvećujemo odabiru saradnika i načinu provere kvaliteta njihovog rada.

Proces provere stručnosti prevodioca


Svi naši saradnici su visokoobrazovani i s dugogodišnjim iskustvom u prevođenju. Prevodilac koji radi za „Bravissimo“ mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa kog prevodi i na koji prevodi pisani tekst;
2) da poznaje stručnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;
3) da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima;
4) da ima najmanje dve preporuke za prethodne prevodilačke projekte.

Svaki potencijali saradnik prolazi kroz proces provere znanja stručnog jezika. Provera se sastoji od prevođenja visokostručnog teksta iz zadate oblasti koji, potom, pregleda drugi kvalifikovani prevodilac, stručni redaktor i lektor. Od ukupnog broja svih prevodilaca koji nam se obraćaju i pružaju svoje usluge, svega 20% ispuni naše uslove.

Proces provere kvaliteta prevoda


Svi saradnici, prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji, dobijaju dodatna dokumenta u kojima je detaljno objašnjeno šta se tačno očekuje od njih. Tokom procesa prevođenja, svaki prevodilca dužan je, između ostalog, da proveri sledeće stavke:

1. Celovitost prevoda i njegovu istovetnost s originalom;
2. Ujednačenost teksta i izbor odgovarajućeg stila i terminologije;
3. Gramatičku, sintaksičku i pravopisnu ispravnost rečenica;
4. Izgled prevedenog dokumenta mora biti istovetan originalnom;
5. Poštovanje svih uputstava i napomena koje je projektni menadžer naveo u vezi s prevodom.

Proces provere kvaliteta pre isporuke klijentu


Kada govorimo o kontrolama prevoda neposredno pre isporuke klijentu, postoji nekoliko vrsta provere:

1. model 1 (prevod + lektura teksta)
2. model 2 (prevod + revizija + lektura)
3. model 3 (prevod + revizija + stručna revizija)


Kada nam se obratite za prevod, mi ćemo, u dogovoru s Vama, procenti koji model najviše odgovara Vašim potrebama.

Plaćajte samo ono što Vam je zaista potrebno!Kontaktirajte nas
katalozi i tehnička uputstva | komercijalno-finansijska dokumentacija | pravno-poslovna dokumentacija | overeni prevodi
© Copyright 2012 Bravissimo Translations Service Company
× Dizajn i izrada Ilić Nemanja +381 60 028 00 33 ×